skip to Main Content
Brdr. Soldenfeldts Stiftelse Send en mail

Administration

Bdr. Soldenfeldts Stiftelse administreres af KAB

Enghavevej 81
2450 København SV
Tlf. 33 63 10 00

Kundeansvarlig: Susanne Ernstsen

E-mail: suern@kab-bolig.dk

Aktuelt er ventelisten lukket. 

Individuelle besvarelser på spørgsmål vedrørende indbetaling og nummer på ventelisten, samt opskrivning på ventelisten kan ikke forventes besvaret. Kun når listen er åben, kan du forvente at få særskilt bekræftelse på at du er opskrevet.

Betingelser for at komme på ventelisten

  • Opnotering på venteliste kan ske fra det fyldte 40. år.
  • Venteliste-kontingentet er i 2019 300 kr. p.a.
  • Ledige lejligheder tildeles til den der har længst anciennitet på den eksterne venteliste.
  • Det er ikke muligt at oplyse, hvor lang ventetiden er på en lejlighed.

I gennemsnit er der ca. 2 fraflytninger om året fra stiftelsen, med enkelte udsving.

Betingelser for at bo 

  • Brdr. Soldenfeldts Stiftelse er ifølge fundatsen udelukkende for enlige kvinder over 50 år med nuværende bopæl i Københavns Kommune.
  • Der må kun bo én lejer i hver lejlighed. Dette kan der ikke dispenseres fra. Gæster er selvfølgelig velkomne.
  • Lejlighederne fungerer i øvrigt på lejelovens vilkår.
  • Huslejen er pr. september 2013 – 737,57 kr. pr. m2 pr. år.
    Hertil kommer el, varme, gas og vand, som betales efter forbrug.

Der er 99 lejligheder, der variere i størrelser fra 53,10 m2 til 149 m2.
Bemærk alle størrelser er angivet inkl.  ca. 21 m2 fællesareal.

Det er tilladt at holde kat og fugl. Men ikke andre husdyr.

Bemærk:
Der er lukket for opskrivning på ventelisten.

Hvis du bor i en lejelejlighed i Københavns Kommune med bytteret, har du mulighed for at bytte, hvis du kan finde en beboer at bytte med.

KONTAKT

                 Brdr. Soldenfeldts Stiftelse:
 

Fredet Renaissance
bygning beliggende
Ryesgade 104 og
Sortedam Dossering 85
på Østerbro i København

Administration:
KAB v. Susanne Ernstsen
Enghavevej 81
2450 København SV
T 33 63 10 00

 

Back To Top