skip to Main Content
Brdr. Soldenfeldts Stiftelse Send en mail

Brdr. Soldenfeldts Stiftelse er en selvejende institution, der ikke modtager nogen form for offenligt tilskud til drift, vedligeholdelse eller restaurering. Derfor har Stiftelsen begrænsede indtægter og er afhængig af støtte udefra til restaurering af den gamle, fredede ejendom.

I 2004 afsluttedes en gennemgående restaurering af Stiftelsen udført af SBS Byfornyelse. Under denne omfattende restaurering sørgede SBS for, ud over at overholde fredningsbetingelserne, at   urværk, klokkestang og de tidligere gaslamper blev restaureret for fondsmidler.

I 2007 overgik Brdr. Soldenfeldts fondsbebestyrelse til en selvstændig fondsbestyrelse med flertal af beboere. Der har efter den tid i Stiftelsen været gjort en stor indsats for at få restaureret de kulturbærende værdier samt varetage de forpligtelser, som findes i Stiftelsens vedtægter.

Det har hovedsageligt været Nationalmuseets Bevaringsafdeling, som har udført de omfattende  restaureringsarbejder.

Stiftelsen retter sin varme tak til de fonde, organisationer og enkeltpersoner, som har støttet og støtter restaurering af Stiftelsen.

En særlig tak til Stiftelsens Fondsansøgningsgruppe, som består af frivillige beboere, for deres engagement og indsats.

Donationer

Bidragydere:

  • Soldin fonden (2004, 2007, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
  • Bergia fonden (2010, 2013, 2014, 2015 )
  • Kulturstyrelsen (2013, 2015, 2016)
  • Den A. P. Møllerske Støttefond (2015, 2017)
  • Bygningsbevaringsfonden af 1975 (2017)
  • Helen Amalie Heiligstadt (2015)

Kulturbevarende projekter

De kulturbevarende projekter, som er gennemført i perioden 2013 frem til 2017 er finansieret gennem donationer samt egen finansiering.

Før restaurering

Efter restaurering

 

 

 

 

 

 

 

Festsalen blev gennemrestaureret i årene 2013 til 2017, idet vægmalerierne af Frans Schwartz, loft og panelværk, indgange, varmeanlæg og belysning blev istandsat. Inden restaureringen blev der foretaget en farvearkæologisk undersøgelse. (Projektsum: ca. 800.000 kr.)  Læs mere

Før restaurering

Efter restaurering

 

 

 

 

 

 

 

Indgangspartiet 85 A har fået restaureret loftdekorationen samt en inskription.  Desuden er der udført en farvearkæologisk undersøgelse for at reetablere rummet i de historiske farver.
(Projektsum: 250.000 kr.) Læs mere

Før restaurering

Efter restaurering

 

 

 

 

 

 

 

Porten 104 B har fået istandsat/restaureret belægningen, de underliggende jernbjælker og kassetteloftet (som består af et oliemalet trækassetteloft) samt afrenset væggene med murstensmønster.
(Projektsum: 350.000 kr.) Læs mere

Hovedindgang på Ryesgade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedligeholdelsen af Gravstederne for Vilhelm Ferdinand og Joseph Carl Soldenfeldt på Assistens Kirkegård og for forældrene på Den Jødiske Gravplads i Møllegade hører i følge vedtægterne til Brdr. Soldenfeldt Stiftelse. (Projektsum 82.000 kr.) Læs mere

Efter restaurering Brdr. Soldenfeldts gravsted

Efter restaurering Abraham og Rose Soldin gravsted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haven, som er symmetrisk anlagt, har fået tilført nye og flere planter til glæde for beboerne. (Projektsum 70.000 kr).

Forår i haven

Renæssance haven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Springvandet blev istandsat i 2014. Figruen ”Pigen med Krukken” udført af keramiker af Oluf Stæhr-Nielsen blev restaureret og genopsat. Desuden er der nedlagt en navneplade ved springvandet. (Projektsum 60.000 kr.).

Før restaurering

Efter restaurering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiør til Festsalen.  Det blev muligt med legatmidler muligt at anskaffe nye borde og hynder. (Projektsum: 43.000 kr.).

Nye borde

Nye hynder

 

 

 

 

 

 

 

 

Igangværende projekter:

De historiske badeværelser ligger i kælderen og består af to baderum med badekar. Der er udarbejdet et projekt for restaurering af baderummene, således at de vil kunne anvendes af de nuværende beboere. (Projektsum: 260.000 kr., hvoraf der er modtaget to legat på henholdsvist på 20.000 kr og  240.000 kr).
Projektet forventes færdiggjort primo oktober 2018.

Planlagt til fremtidig renovering

 

 

 

 

 

 

 

Der er fortsat et restaureringsprojekt, der søges fondsmidler til:

Teracottamedaljonerne, der er placeret på facaden mod Sortedam Dossering, er på grund af vejr og vind forvitret, og der er kommet fugtskader. For at der ikke skal ske større skader, er det vigtigt, at medaljonerne bliver sat i stand.
(Projektsum 250.000 kr., hvoraf der på nuværende tidspunkt er bevilliget 100.000 kr.)
Læs mere

Back To Top