skip to Main Content
Brdr. Soldenfeldts Stiftelse Send en mail

Stiftelsen har en meget smuk festsal, som ofte benyttes til sammenkomster, møder for og med beboerne.  Festsalen kan desuden lejes af beboerne til familiearrangementer m.m.

Nationalmuseets Bevaringsafdeling har restaureret vægmalerierne af  maleren Frans Schwartz (1850 – 1917), så de fremstår med klare farver.

Festsalen er placeret i sydfløjen i Soldenfeldt Stiftelsen.

Maleren Frans Schwartz har dekoreret væggen over med et stort biblisk billede.

Maleriet er malet udfra lignelsen om de kloge og de dovne jomfruer, der venter brudgommens komme. De 5 kloge jomfruer har forberedt sig med ekstra olie til lamperne, mens de 5 dovne jomfruer er uforberedte.

Maleriet er et udtryk for dyderne: ro, glæde, beundring og henrykkelse overfor de dovne jomfruers træk som had, vrede, skræk og rædsel.

Nenden under malerierne er en frise med bibelcitat fra Matt. 25,1-13.

Til festsalen hører et velindrettet køkken med kapacitet til ca. 60 personer.

 

Back To Top