skip to Main Content
Brdr. Soldenfeldts Stiftelse Send en mail

Den 14. oktober fejres Brdr. Soldenfeldts Stiftelses fødselsdag. I den anledning bliver der hvert år arrangeret et besøg på Assistens Kirkegård, hvor der bliver lagt blomster på Ferdinand Vilhelm and Joseph Carl Soldenfeldts gravsted.

Gravstedet ligger på Assistens Kirkegården i Afd. C nr. 388.

Stiftelsen inviterer i den anledning beboerne til en hyggelig sammenkomst i festsalen, hvor der serveres lidt godt til festligheden.

Lidt historie vedr. Assistens Kirkegård:

Enestående som ”national hukommelse” er denne kirkegård kendt verden over pga. af dens placering midt i byen med parklignende områder, samtidig med at kirkegården stadig fungerer til begravelser. 

Verdenskendt fordi H. C. Andersen, Søren Kirkegård og flere kendte personligheder har et gravsted, som hvet år tiltrækker mange turister.

Fundats:

Stiftelsen opstod i sin tid for midler testamenteret af ægteparret Rosa og Abraham Soldins to sønner, boghandler Ferdinand Wilhelm og etatsråd Joseph Carl Soldenfeldt, med det formål at tilbyde en bolig til enlige, trængende kvinder over 50 år, som havde tjent hos det rige borgerskab.

I testamentet er der en forpligtigelse om at varetage og vedligeholde både Brødrene Soldenfelts og deres forældres gravsteder.

Tilbage i foråret 2015 blev der også afholdt en lille højtidelighed på den Mosaiske Nordre Gravplads i Møllegade i forbindelse med restaureringen af gravstedet for Brødrene Soldenfeldts forældre: Abraham og Rosa Soldin, hvor også det Jødiske Samfund deltog.

 

Back To Top