skip to Main Content
Brdr. Soldenfeldts Stiftelse Send en mail

Ledige lejligheder opslås altid først internt i stiftelsen. Hvis ingen af beboerne ønsker at flytte internt, tilbydes lejligheden til dem der står på den eksterne venteliste.

Alle beboere har et nummer på den interne venteliste, bestemt af indflytningsdatoen. Er der flere, der ønsker at flytte internt, har den med det laveste nummer fortrinsret.

Udlejning efter den eksterne venteliste foregår også efter anciennitet regnet fra den dag, man bliver skrevet på listen.

Back To Top