skip to Main Content
Brdr. Soldenfeldts Stiftelse Send en mail

Medaljonerne på facaden af huset Soldenfeldt er udført af billedhuggeren Carl Aarsleff (1852-1918) og forestiller de 12 kardinaldyder*, som alle ansås for at være kvindelige dyder.

De er en gendigtning af italienske terracotta- og majolica arbejde fra renæssancen og udført på Cantagellis Terracottafabrik, der blandt andet opnåede særlig anerkendelse for sin dekorative renæssancekunst i disse malerier.

Til venstre for hovedindgangen er indsat i murværket; Maadehold; som hælder vand i vin, Flid; som arbejder på en ten, Taamod med foldende hænder, Renhed med en linje; Ydmyghed med tildækket bøjet hoved og krydsede arme og Tro med foldede hænder.

Tålmod-Terracotta Medaljon

Tålmod-Terracotta Medaljon

Medaljon Mådehold

Terracotta Medaljon – Mådehold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til højre for hovedindgangen hænger Haab i en anråbende stilling, Kærlighed med et barn, Fred med en olivengren, Klogskab; der læser i en bog, Aarvaagenhed med lampe og Sandhed med spejl.

Kilde: Karin Kryger: Dyderne på Soldenfeldts Stiftelse (Det iconographiske blik, Festskrift til Ulla Haastrup, Susanne Wenningsted-Torgard. Red.)

* Strengt taget er der kun syv kadilnaldyder, men da der var brug for 12, blev de fire platoniske: Retfærdighed, Maadehold, Tapperhed og Klogskab tilføjet samt de tre teologiske; Tro, Haab og Kærlighed.

 

Back To Top