skip to Main Content
Brdr. Soldenfeldts Stiftelse Send en mail

Porten i Ryesgade 104B adskiller sig fra indgangspartiet Sortedam Dossering ved den rustikke karakter.

Porten er anlagt til at kunne opfylde flere funktioner: dels som adgangsvej for køretøjer, dels som adgang til lejlighederne og haven.

Endvidere fungerer porten som en yndet gennemgangsmulighed mellem Ryesgade og Sortedam Dossering for mange mennesker hver dag.

Portrummets loft består af et oliemalet kassetteloft i træ, hvor alle dekorationer, der antages at være de originale fra husets opførelse, er udført i linoliemaling.

Væggene består af mønster-murværk, og belægningen er asfalt.

Nationalmuseets Bevaringsfdeling stod for restaureringen af portrummet og blev afsluttet i foråret 2016.

 

Back To Top