Om Soldenfeldt

Donationer

Donationer

Brdr. Soldenfeldts Stiftelse er en selvejende institution, der ikke modtager nogen form for offenligt tilskud til drift, vedligeholdelse eller restaurering. Derfor har Stiftelsen begrænsede indtægter og er afhængig af støtte udefra til restaurering af den gamle, fredede ejendom.

 

I 2004 afsluttedes en gennemgående restaurering af Stiftelsen udført af SBS Byfornyelse. Under denne omfattende restaurering sørgede SBS for, ud over at overholde fredningsbetingelserne, at urværk, klokkestang og de tidligere gaslamper blev restaureret for fondsmidler.

 

I 2007 overgik Brdr. Soldenfeldts fondsbebestyrelse til en selvstændig fondsbestyrelse med flertal af beboere. Der har efter den tid i Stiftelsen været gjort en stor indsats for at få restaureret de kulturbærende værdier samt varetage de forpligtelser, som findes i Stiftelsens vedtægter.

 

Det har hovedsageligt været Nationalmuseets Bevaringsafdeling, som har udført de omfattende  restaureringsarbejder.

 

Stiftelsen retter sin varme tak til de fonde, organisationer og enkeltpersoner, som har støttet og støtter restaurering af Stiftelsen.

 

En særlig tak til de beboere som igennem årene har bidraget med arbejdet med at skrive fondsansøgninger. 

 

Bidragydere:

Soldin fonden (2004, 2007, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Bergia fonden (2010, 2013, 2014, 2015,

2019 )

Kulturstyrelsen (2013, 2015, 2016, 2022)

Den A. P. Møllerske Støttefond (2015, 2017, 2019)

Bygningsbevaringsfon-

den af 1975 (2017)

Helen Amalie Heiligstadt (2015)

Kulturbevarende projekter
 

De kulturbevarende projekter, som er gennemført i perioden 2013 og frem til 2022, er finansieret gennem donationer samt egen finansiering.

Festsalen efter restaurering

Festsalen

Festsalen blev gennemrestaureret i årene 2013 til 2017, idet vægmalerierne af Frans Schwartz, loft og panelværk, indgange, varmeanlæg og belysning blev istandsat. Inden restaureringen blev der foretaget en farvearkæologisk undersøgelse. (Projektsum: ca. 800.000 kr.)

 

Interiør til Festsalen.  Det blev med legatmidler muligt at anskaffe nye borde og hynder. (Projektsum: 43.000 kr.).

Efter restaurering

Indgangspartiet 85 A

Indgangspartiet 85 A har fået restaureret loftdekorationen samt en inskription.  Desuden er der udført en farvearkæologisk undersøgelse for at reetablere rummet i de historiske farver.
(Projektsum: 250.000 kr.) 

Hovedingang på Ryesgade

Porten 104 B

Porten 104 B har fået istandsat/restaureret belægningen, de underliggende jernbjælker og kassetteloftet (som består af et oliemalet trækassetteloft) samt afrenset væggene med murstensmønster.
(Projektsum: 350.000 kr.)

Renæssance haven

Haven

Haven, som er symmetrisk anlagt, har fået tilført nye og flere planter til glæde for beboerne. (Projektsum 70.000 kr).

Springvandet efter restaurering

Springvand

Springvandet blev istandsat i 2014. Figuren ”Pigen med Krukken” udført af keramiker Olaf Stæhr-Nielsen blev restaureret og genopsat. Desuden er der nedlagt en navneplade ved springvandet. (Projektsum 60.000 kr.).

Bad efter restaurering

De historiske badeværelser

De historiske badeværelser ligger i kælderen og består af to baderum med badekar. Der er udarbejdet et projekt for restaurering af baderummene, således som de så ud omkring 1930erne. (Projektsum: 260.000 kr., hvoraf der er modtaget to legater på henholdsvist 20.000 kr og  240.000 kr).
Projektet stod færdigt i september 2019.

Facaden ud mod Sortedam

Teracottamedaljonerne, der er placeret på facaden mod Sortedam Dossering, var på grund af vejr og vind forvitret, og der var kommet fugtskader. For at der ikke skulle ske større skader, var det vigtigt, at medaljonerne blev sat i stand. Medaljonerne blev restaureret af Nationalmuseet i 2019 for penge doneret af Soldinfonden, Den A.P. Møllerske fond og Bergiafonden.

 

Medaljonerne på facaden af huset Soldenfeldt er udført af billedhuggeren Carl Aarsleff (1852-1918) og forestiller de 12 kardinaldyder*, som alle ansås for at være kvindelige dyder.

 

De er en gendigtning af italienske terracotta- og majolica arbejde fra renæssancen og udført på Cantagellis Terracottafabrik, der blandt andet opnåede særlig anerkendelse for sin dekorative renæssancekunst i disse malerier.

 

Til venstre for hovedindgangen er indsat i murværket; Maadehold; som hælder vand i vin, Flid; som arbejder på en ten, Taamod med foldende hænder, Renhed med en linje; Ydmyghed med tildækket bøjet hoved og krydsede arme og Tro med foldede hænder.

 

Terracotta Medaljon – Mådehold Terracotta Medaljon – Tålmodighed
Terracotta Medaljon – Mådehold og Tålmodighed

 

Til højre for hovedindgangen hænger Haab i en anråbende stilling, Kærlighed med et barn, Fred med en olivengren, Klogskab; der læser i en bog, Aarvaagenhed med lampe og Sandhed med spejl.

 

Kilde: Karin Kryger: Dyderne på Soldenfeldts Stiftelse (Det iconographiske blik, Festskrift til Ulla Haastrup, Susanne Wenningsted-Torgard. Red.)

 

* Strengt taget er der kun syv kadilnaldyder, men da der var brug for 12, blev de fire platoniske: Retfærdighed, Maadehold, Tapperhed og Klogskab tilføjet samt de tre teologiske; Tro, Haab og Kærlighed.

 

Port 104.A

I efteråret 2021 blev porten 104A udskiftet, da den gamle bar præg af råd og desværre ikke kunne reddes.

Ved samme lejlighed bestemte man at selve døren skulle gøres bredere og vores arkitekt Sünje Rüter tegnede derfor en ny portal, hvor døren blev centreret i portfaget.

Nu kan alle komme ubesværet igennem også renovationen. Kulturstyrelsen donerede 40.000kr til projektet.

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her.